Aster - Hotels - Merano


Algemeen

Merano is na de hoofdstad Bozen de grootste stad van de Italiaanse autonome provincie Bozen-Zuid-Tirol. Er wonen iets meer dan 35 000 mensen, 51,5% ervan spreekt Duits, 48% Italiaans en 0,5% Ladinisch. De stad ligt in een dalbekken, op de kruising van het Passeiertal, de Vinschgau en het Ultental en wordt omgeven door bergen met een hoogte van 1500 - 3335 meter.
De oude stad met als centrum de Piazza del Teatro, heeft met enkele schilderachtige straatjes met overstekende gevels, haar middeleeuwse karakter weten te bewaren.
Sinds de 19e eeuw staat de stad bekend als kuuroord.

Geschiedenis

Merano was tussen 1280 en 1420 de hoofdstad van het graafschap Tirol en was een aartshertogelijke residentie. De stad kreeg stadsrechten in de 13e eeuw.

merano meranozicht meranozicht meranozicht meranowinter

Aan het einde van de 14e eeuw verleende hertog Leopold III van Oostenrijk allerlei privileges om de handel in de stad te bevorderen. Toen hertog Frederik IV van Oostenrijk zich in Innsbruck vestigde in 1420, verloor de stad zijn vooraanstaande economische positie. Pas tijdens de Tiroolse Volksopstand was Merano weer van enige betekenis: op de Küchelberg boven Merano versloegen de Tiroolse vrijheidsstrijders een leger van Franse en Beierse soldaten.
Na de Eerste Wereldoorlog werd Merano, net als de rest van Zuid-Tirol, Italiaans grondgebied.
Na de Tweede Wereldoorlog werd Merano een van de grootste toeristische centra van de regio.

meranohotel meranoherfst meranohotel meranotuin meranospa

Bezienswaardigheden

Dom/parochiekerk van de H. Nicolaas

De bestaande kerk werd tussen 1302 en 1376 uitgebreid met het huidige fraaie koor. Men maakte tevens een begin met de bouw van de toren. Het huidige langhuis ontstond tussen 1340 en 1420. Het gewelf dateert uit de periode 1448-1480. In 1618 werd de gotische toren uiteindelijk met een achthoekige bovenbouw en een originele helm bekroond. Interessant is de zeer fraaie laatgotische voorhal onder de toren uit 1350, die aan het begin van de 15de eeuw met belangrijke fresco's is versierd. Tegen de zuidelijke buitenmuur van het langhuis, dat tussen 1450 en 1480 met laat-gotische steunberen werd versterkt, is een fraaie tabernakel-figuur van de H. Nicolaas te zien (1350). Het interieur van deze drieschepige hallenkerk met netgewelven is in de 19de eeuw ingrijpend gewijzigd.

Aartshertogelijk kasteel

Deze kleine stadsresidentie, waarvan de gotische inrichting bewaard is gebleven, werd in 1480 voor hertog Sigismund van Oostenrijk gebouwd. De binnenhof is met ranken beschilderd. In de kapel fresco's uit 1450, eind 16de eeuw gerestaureerd.

Zenoburcht

Dit kasteel, gelegen boven de Passerkloof, heeft zijn wortels in de 12de eeuw. Het is thans een indrukwekkende ruïne. Tussen 1288 en 1300 deed het complex naast Slot Tirolo (zie hieronder bij omgeving) dienst als residentie van de Tiroolse hertogen. Opmerkelijk is de twee verdiepingen hoge kapel uit het einde van de 13de eeuw.

Stedelijk museum

Het museum bevat een geologische en een volkenkundige collectie, alsmede belangrijke kunstwerken uit de gotiek en de barok. Men kan er verder schilderijen zien van de schilder Friedrich Wasmann, die in Merano gewoond heeft.

Omgeving

In de historische rijke omgeving van Merano bevinden zich kastelen uit de Romaanse en gotische periode. Bijzonder is het stamslot van de graven van Tirol, gebouwd in 1140, dat zich in het dorpje Tirolo bevindt. Het slot gaf zijn naam aan het gehele gewest en deed tot 1363 dienst als residentie (daarna ging het over aan de Habsburgers). De burcht werd vanaf 1876 gerestaureerd. Bijzonder aandacht verdienen het witmarmeren rondboogportaal met rijke reliëfversieringen, dat toegang geeft tot de in 1170 gebouwde ridderzaal, en de twee verdiepingen hoge kapel met ronde abdis, die in de tweede helft van de 14de eeuw geheel met fresco's werd versierd en die eveneens een rijk geprofileerd portaal bezit.

Meer info op de officiële site van Merano
Terug naar de hotels hoofdpaginaBoemba © 2020